top of page
TOMI TAXI 39.jpg

Bezpečnější jízdy s TO-MI

Neváhejte ani v případě jízdy s vozidlem TO-MI nebo na koloběžce – vaše bezpečí je naší prioritou.
scooterrental-footer-btn1.png
scooterrental-footer-btn2.png

Pohodlný zážitek s každou jízdou

Tyto inovativní prvky zajistí, že naši cestující se s TO-MI vždy budou cítit bezpečně a pohodlně během jízdy.

Podpora ochotna pomoci

Náš tým podpory je tu pro vás od brzkých ranních hodin až do pozdních nočních hodin. Jsme vždy připraveni vám poskytnout pomoc. Kontaktujte nás prostřednictvím aplikace TO-MI nebo telefonicky.

Pomoc v případě nouze

Pomocí tlačítka nouzové pomoci v aplikaci můžete rychle a diskrétně kontaktovat tísňovou linku. Tím také upozorníte náš bezpečnostní tým, který okamžitě zařídí příchod záchranné služby.

Kontroly jízdy

Po objednání jízdy uvidíte fotografii řidiče, jeho hodnocení, značku a model vozu, stejně jako jeho registrační značku a barvu. Obdržíte push notifikaci, která vás upozorní, abyste zkontrolovali, zda údaje o vozidle a řidiči odpovídají informacím v aplikaci. Pokud se řidič nebo vozidlo neshodují s údaji v aplikaci, nahlaste tuto nesrovnalost prostřednictvím aplikace.

Ohodnocení řidičů

Hodnocení nám umožňuje monitorovat chování řidičů a zablokovat ty, kteří porušují naše služební podmínky.

Ověření identity

V rámci procesu ověřování identity jsou naši řidiči pravidelně kontrolováni s jejich identifikačními doklady a porovnáváni s dokumenty, které předložili při registraci. Jízda na platformě je zakázána pro řidiče, jejichž identita není ověřena.

Vaše osobní číslo zůstává důvěrné.

Při volání přes aplikaci TO-MI zůstává vaše telefonní číslo utajeno.

Monitorování jízd pomocí GPS

Všechny trasy jízd jsou monitorovány pomocí GPS a zaznamenávány.

Spolupráce s policií

Spolupracujeme s orgány činnými v trestním řízení na průběžné bázi. Máme vyhrazené komunikační kanály, kde mohou policejní složky získávat požadované informace.

Bezpečnost před jízdou, během jízdy a po jízdě

TOMI TAXI 14.jpg
1

Před odjezdem

Ověřte si, že obličej, značka a registrační číslo řidiče odpovídají informacím zobrazeným v aplikaci TO-MI.
2

Během jízdy

Všechna vozidla zaregistrovaná na platformě TO-MI podstupují důkladné ověření před jejich uvedením do provozu řidiči. Při registraci vyžadujeme kompletní dokumentaci vozidla, která potvrzuje povolení k provozu taxislužby. Vozidla musí mít platné povolení od státního úřadu, který uděluje oprávnění k provozování taxislužby. Navíc vozidla musí splňovat zákonem stanovené požadavky na označení a mít platnou technickou kontrolu. Potřebné informace o vozidle jsou dostupné cestujícím při objednání jízdy. Kromě toho jsou během jízdy vždy k dispozici funkce Sdílení informací o jízdě a Nouzová pomoc, které vám poskytnou bezpečnostní zázemí.
3

Po dokončení jízdy

Prosím, poskytněte své hodnocení řidiče objektivně. Opakovaně nízká hodnocení povedou k jejich vyřazení z platformy.
bottom of page